Turistične znamenitosti

Ponikva leži ob vzhodnem robu celjske kotline, ter ima prijazno gričevnato podobo. Obdajajo jo Konjiška Gora, Boč, Resevna, Rifnik in Rudnica. Je infrastrukturno dobro opremljena (ceste, železnica, parkirišča, igrišča…). Od letališča Brnik je oddaljena cca 60 km, od letališča Maribor pa 40 km.

Začetki turizma na Ponikvi segajo v leto 1993, ko se je začela s kmečkim turizmom, kot dopolnilno dejavnostjo ukvarjati kmetija Martina Zdolška iz Okroga. Kasneje so se začeli za kmečki turizem zanimati še nekateri drugi, tako da se danes na Ponikvi s kmečkim turizmom ukvarja 6 kmetij.

Turistično olepševalno društvo Ponikva, ki je bilo ustanovljeno 1993, si je zadalo cilj, da bo vso svojo dejavnost usmerilo v promocijo kulturnih, naravnih in zgodovinskih znamenitosti Ponikve. Sprva so bili odzivi in rezultati zelo skromni, kasneje pa je vedno več ljudi želelo videti in spoznati velikonočnico, rojstno hišo A.M.Slomška, cerkev Sv. Martina, ponikalnico…

Ponikva je idealna za enodnevne izlete, ter za romarski turizem. V okviru enodnevnih izletov si turisti lahko ogledajo muzej – rojstno hišo A.M.Slomška, rastišče velikonočnice in cerkev Sv. Martina, nato pa nadaljujejo s kosilom in družabnim srečanjem v eni izmed gostišč ali kmečkih turizmov.

Za romarje je TOD Ponikva označilo 5km dolgo romarsko pot, ki se začne pri železniški postaji in vodi naprej do Sloma, kjer je na ogled muzej – rojstna hiša A.M.Slomška, nato se nadaljuje preko Sv. Ožbalta do cerkve Sv. Martina, kjer je poleg ogleda notranjosti cerkve možen tudi verski obred. Nato sledi ogled stalne razstave “Ponikva skozi čas” v turistični pisarni in vrnitev po lepo speljani pešpoti  do železniške postaje. Vmes je možna malica ali kosilo v gostišču Vovk na Hotunju.

Za učence, dijake in študente je TOD Ponikva označilo naravoslovno učno pot, na kateri si lahko obiskovalci med drugim ogledajo muzej – rojstno hišo A.M.Slomška, ostanek rimske ceste, biološko čistilno napravo, izvir ponikalnice, rastišče velikonočnic, botanični vrt Buser… Pot je zelo primerna za prihode in odhode z vlakom, saj poteka od železniške postaje Ponikva do železniškega postajališča Ostrožno.

Popotniki lahko gredo na pohod “po poti škofa Slomška”, ki poteka od Sloma, preko Ponikve, Sv. Uršule, Žičkega samostana, Črešnjic, Frankolovega, do Nove Cerkve. Pot je označena in traja 7 do 8 ur zmerne hoje.