Pohodne – učne poti

Učne poti po Ponikvi

 

Ponikva je izjemno bogata tako z naravnimi, kot tudi zgodovinsko-kulturnimi znamenitostmi. V Turistično olepševalnem društvu smo zato že nekaj časa razmišljali o načinu, kako širšemu krogu ljudi, bodisi šolarjem, domačinom ali pa obiskovalcem, povezano predstaviti te zanimivosti. Pohodne poti nudijo idealno možnost združitve koristnega s prijetnim v čudoviti naravi okolice Ponikve.

Turistično olepševalno društvo Ponikva je zato projekt »Učne poti po Ponikvi« decembra 2008 prijavilo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS. Turistično društvo je nosilec projekta, partnerja pri projektu pa sta Krajevna skupnost Ponikva in Občina Šentjur.

Na razpisu smo bili uspešni, tako je projekt »Učne poti po Ponikvi« sofinanciran iz evropskega kmetijskega sklada, os Leader, pod okriljem Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Preostala sredstva je zagotovilo turistično društvo skupaj s partnerjema projekta.

Zaradi prostranosti terena in obširnosti snovi smo se odločili za dve vsebinski celoti povezani s potmi. Prvo Kraško vodno učno pot, katero smo poimenovali po Stanku Buserju in drugo Pot treh ponkovških mož.

Izvedba je bila zelo zahtevna in obsežna in je zahtevala angažiranje velikega števila sodelavcev različnih strok. Strokovno je projekt vodil in skupaj s sodelavci izpeljal Tomislav Golob.

Turistično društvo je pri projektu prevzelo koordinacijo del, zagotovitev finančnih sredstev, pridobitev soglasij lastnikov zemljišč in logistično pripeljalo do umestitve in postavitve v prostor.

Upamo, da smo z izvedbo projekta prispevali k ozaveščanju prebivalcev in obiskovalcev o specifičnosti tega prostora in bogastvu naše preteklosti. Ohranjanje naravne in kulturne dediščine je eden od temeljev za kvalitetno življenje in na tem velja delati tudi v prihodnje.

 

 

Ponikva, april 2010

                                                                                                    Zlatko Zevnik

                                                                                  Predsednik Turistično olepševalnega

                                                                                              društva Ponikva

DATOTEKE V ELEKTRONSKI OBLIKI

Ponikva – Brošura – datoteka v .pdf formatu

PONIKVA – brošura ovitek – datoteka v .pdf formatu

Ponikva zloženka – SLO-ENG – datoteka v .pdf formatu

Ponikva zloženka – SLO-DE – datoteka v .pdf formatu