OBČNI ZBOR TURISTIČNO OLEPŠEVALNEGA DRUŠTVA PONIKVA


tod

VABILO

Vabimo vas na redni letni občni zbor Turistično olepševalnega društva Ponikva, ki bo
v soboto, 7. 3. 2020, ob 19.00. uri
v Kulturnem domu Ponikva.
Dnevni red:
1. otvoritev in pozdrav,
2. izvolitev organov občnega zbora,
3. poročilo o delu in finančno poročilo TOD Ponikva za leto 2019,
4. poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča za leto 2019,
5. razprava po poročilih,
6. predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2020,
7. beseda gostov,
8. razno.
Vljudno vabljeni!
tod
Predsednik društva: Zlatko Zevnik