Osnovna šola Blaža Kocena

Začetek šolstva datira v 1786. leto. Pouk se je vršil v edino ohranjenem sklopu protiturškega tabora ob cerkvi. Leta 1812 dobi Ponikva enorazrednico – trivialko. Vzporedno z redno državno šolo v nemškem jeziku je uspešno delovala Nedeljska šola v slovenskem jeziku. Uspešna je bila v času kaplana Jakoba Prašnikarja. V trivialki je bilo v začetku 35 – 40 otrok. Učitelji so bili plačani delno v naturalijah, čisti dohodki so znašali 150 gld. Opravljati so morali še delo organista. Šola je postala premajhna, zato so iskali prostore pri posestniku Karlu Kristanu in trgovcu Grablerju (sedanji prostor turističnega društva). Novo šolsko poslopje s štirimi velikimi razredi so zgradili 1898. leta na Gmajni. Imenovala se je – tako kot mnoge šole po štajerskem – “Jubilejna ljudska šola Franca Jožefa”. Tako je postala štirirazrednica in leta 1921 je prerasla v šestrazrednico. Poleg moških učiteljev sta ves čas svojega učiteljevanja učili prvi učiteljici. Marija Kregar (40 let) in Fani Vošnjak (36 let). Med obema vojnama je bil upravitelj rojak iz Primorske Franjo Bole, ki je s svojo družino, nečakom Brankom Boličem in učiteljem Primorcem Ljudevitom Komarjem na široko odprl šolo za; kmetijski pouk, kulturno prosvetno delo, telovadno društvo Sokol, Društvo kmečkih fantov in deklet (DKFiD), tamburaški zbor, zgradnjo vodovoda, otvoritev železniške postaje Lipoglav…

Sinovi in železniški uradniki so ustanovili leta 1936 partijsko celico. Franjo Bole je častni občan Ponikve. Nemci so 1941. leta uničili dragoceno šolsko knjižnico Blaža Kocena. Rojak Josip Podgoršek, profesor v Zagrebu, je vsako leto obdaroval šolo s številnimi knjigami in zlatim novcem za najboljšega šolarja v znanju slovenščine. Tako je bila knjižnica izredno bogata.

Po II. svetovni vojni je bilo veliko pomanjkanje opreme, učil in učiteljstva. Iz 6. razrednice so šli po 4. razredu učenci v Poljčane ali Šentjur, če so nameravali študirati naprej.

Leta 1961 je postala OŠ popolna osemletka z razrednim in predmetnim poukom. Šolski okoliš “16 vasi” se je razširil s pripojitvijo Dolge gore, tako da je bilo več paralelk v posameznih razredih. Največje število otrok je bilo 332, danes jih je samo še 247 (nataliteta). 1974 leta je potres poškodoval šolo in namesto nje smo s sredstvi ljubljanskih občin dobili moderno novo šolo, poimenovano po kartografu in 1. učencu trivialke Blažu Kocenu.

Prostorska stiska je narekovala izgradnjo nove šole, katere vrata so se odprla v šolskem letu 2007.

Več o šoli najdete na njihovi spletni strani: www.ponikva.si .