Društvo prijateljev mladine Ponikva (DPMP)

Društvo prijateljev mladine Ponikva (DPMP) – je prostovoljno, neprofitno in nestrankarsko združenje krajanov KS Ponikva, ki skupno deluje za dobro otrok, mladostnikov in družin. Deluje od leta 1984.

Naloge društva so prizadevanje za dvig kakovosti življenja otrok in družin, zaščita njihovih interesov, zadovoljevanje njihovih potreb in kakovostno izkoriščanje prostega časa. V ta namen organizirajo izlete za otroke in njihove starše, pustovanja, novoletne obdaritve predšolskih otrok, igre na snegu, sodelujejo pri izvedbi vseh akcij v okviru občinske zveze prijateljev mladine Šentjur in pomagajo pri organizaciji in izvedbi akcij v KS Ponikva.

DPMP je pobudnik in organizator nabave defibratorja.